Dit is een demo-winkel. Een geplaatste bestelling zal niet worden verwerkt.

Disclaimer

 

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Batterij Import Nederland B.V. op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Batterij Import Nederland B.V. kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van de getoonde informatie. Batterij Import Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Batterij Import Nederland B.V. te Erp (Nbr). Aan de informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Batterij Import Nederland B.V. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op www.energiebronshop.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site of nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Batterij Import Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Batterij Import Nederland B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright © 2023 De Energiebron BV | All Rights Reserved