Disclaimer

 

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van De Energiebron B.V. op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Energiebron B.V. kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van de getoonde informatie. De Energiebron B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Energiebron B.V. te Balk (Friesland). Aan de informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Energiebron B.V. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op www.energiebronshop.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site of nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Energiebron B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De Energiebron B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright © 2020 De Energiebron BV | All Rights Reserved